Skip to main content

Disclaimer

Disclaimer van Rise films, gevestigd te Zwolle en ingeschreven bij de KvK onder nummer 56137931

 

Website / Projecten

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden, tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend door Rise films.

Rise films probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks draagt Rise films geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

 

Teksten en tarieven op de site

De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging door Rise films en Rise films kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke foutieve informatie.

 

Directe/indirecte schade

Rise films sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.